Kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren


De kritieke succesfactoren zijn sleutelfactoren waar de organisatie goed in moet zijn om haar strategische doelstellingen te bereiken.
Met behulp van prestatie-indicatoren worden kritieke succesfactoren meetbaar gemaakt. Enkele prestatie-indicatoren samen laten zien in hoeverre aan een doelstelling wordt voldaan.

Hieronder worden zeer beknopt en per perspectief mogelijke kritieke succesfactoren en de daarbij behorende prestatie-indicatoren beschreven.

Klantperspectief
Kritieke succesfactoren                         Prestatie-indicatoren
Marktaandeel.                                          Omzet t.o.v. de totale omzet in de branche.

Intern perspectief
Kritieke succesfactoren                         Prestatie-indicatoren
Doorlooptijd van de projecten.             Doorlooptijd van de afdeling t.o.v. de 
                                                                   totale doorlooptijd.

Innovatief perspectief
Kritieke succesfactoren                        Prestatie-indicatoren
Kwaliteit personeel.                              Opleidingniveau t.o.v. gewenst opleidings- 
                                                                   niveau. 

Financieel perspectief
Kritieke succesfactoren                        Prestatie-indicatoren
Liquiditeit.                                                Debiteurenstand t.o.v. crediteurenstand.


Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.