Omschrijving Balanced ScoreCard

Bij de Balanced Scorecard vinden prestatiemeting en beoordeling plaats op basis van zowel financiële als niet-financiële criteria. Tegenwoordig is niet-financiële informatie even belangrijk als financiële informatie.
De Balanced Scorecard verschilt van de andere rapportagesystemen op de volgende punten:
- De Balanced Scorecard houdt zowel met financiële als niet-financiële informatie rekening. Aangezien financiële informatie veelal historisch van aard is, zal de kijk op de toekomst met name moeten komen van niet-financiële informatie.

- De Balanced Scorecard is niet alleen een meetinstrument. Indien het resultaat afwijkt van de norm dan wordt de verbeteracties ingezet.

Volgens de bedenkers (Kaplan en Norton) combineert de Balanced Scorecard de financiële meting van historische prestaties met meting van de stuwende factoren achter toekomstige prestaties. De doelstellingen en metingen van de scorecard zijn altijd afgeleid van het doel (de visie en missie) en de strategie van de onderneming.
Balanced ScoreCard bestaat uit vier perspectieven:

1. Klant perspectief
2. Intern perspectief
3. Innovatief perspectief
4. Financieel perspectief

De Balanced Scorecard verschaft dus een samenvattend beeld van de essentiële waardescheppende activiteiten van werknemers in de organisatie. BSC biedt niet alleen duidelijkheid over de prestaties van de onderneming op korte termijn, maar ook op de lange termijn. Bovendien verschaft het inzicht in de kritieke succesfactoren achter toekomstige financiële prestaties en een goede concurrentiepositie.

De Balanced Scorecard biedt ook duidelijkheid over de strategische doelstellingen. Het geeft aan welke kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren achter de strategische doelstellingen zich bevinden. Door de begrote prestatiedoelstellingen te vergelijken met de feitelijke prestaties, krijgen managers zicht op de prestatiekloof. Daarna kunnen de managers strategische initiatieven ontplooien om die kloof te dichten.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.