Samenhang

Er bestaat tussen prestatie-indicatoren meestal een samenhang. Dit betekent dat als een prestatie-indicator van de norm afwijkt, dit ook in de samenhangende prestatie-indicator merkbaar zal zijn.

Om het resultaat van de prestatie-indicator te kunnen beoordelen wordt er een norm gesteld. Er kunnen verschillende oorzaken bestaan voor de afwijking van de norm. Het is zeer verstandig om op tijd te gaan bepalen wat mogelijke oorzaken zijn en te formuleren wat de daarbij behorende verbeteracties zullen moeten gaan worden.

Men moet ervoor waken dat deze vragen over samenhang en mogelijke oorzaken zullen vooraf uitgebreid aan bod moeten komen en daar waar mogelijk geconstateerd en vooral vastgelegd gaan worden. Het meetsysteem dient de (veronderstelde) relaties tussen de doelstellingen en metingen in de vier perspectieven zo expliciet weer te geven dat ze kunnen worden beheerst en geëvalueerd en daar waar noodzakelijk ook worden aangepast.

Het begrijpen van de samenhang en constateren van afwijkingen en waarschijnlijke oorzaken is dan ook de punten waar het om draait. Wat is de oorzaak en hoe verbeter ik die?Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.