Autodoorvoeren


Velen maken in Excel graag gebruik van de handige functie AutoDoorvoeren. Van de bijna onuitputtelijke mogelijkheden van deze functie zijn echter maar weinigen op de hoogte. Daarom geven we hier een overzicht van mogelijke combinaties.

Buurcellen combineren
Door buurcellen te combineren ontstaan er interessante nieuwe mogelijkheden voor de functie AutoDoorvoeren.

Voorbeeld 1
Selecteer de inhoud van de cellen B5:C5 en sleep het gemarkeerde gebied omlaag met de greep rechtsonder aan de cel C5. Het resultaat is een tabel waarin de boekingen precies gelijk zijn aan de inhoud van het uitgangsbereik.

Voorbeeld 2

Excel tips en trucs | Financiele Professionals
Afb. 1: Voorbeelden van combinaties van buurcellen (grijs)

Als u naast een cel met een getal ook een lege cel markeert (E5:F5), wordt in de uitbreiding het getal automatisch opgehoogd; er ontstaat een volgnummerreeks. Bij deze bewerking is het niet nodig de Ctrl-toets ingedrukt te houden.

Voorbeeld 3 en 4
Deze voorbeelden demonstreren dat een reeks volgnummers ook kan ontstaan uit een combinatie van een tekstcel met een numerieke cel. Selecteer het bereik H5:I5 (c.q. K5:L5) en versleep de vulgreep. Er ontstaat een volgnummerreeks waarbij de tekst ernaast gehandhaafd blijft.

Voorbeeld 5
Als u uitgaat van een tabel waarin op twee opvolgende rijen diagonaal twee getallen staan (1 en 6) en u breidt de selectie N5:O5 uit, wordt de waarde in O6 vervangen door een lege cel, zoals in voorbeeld 2.

Voorbeeld 6
Anders is het resultaat als u het selectieblok vier cellen groot maakt (Q5:R6). Als u nu de vulgreep sleept, ontstaan er twee verticale reeksen waarin de getallen steeds gescheiden zijn door een lege cel.

Gelijke uitgangssituatie – Verschillende resultaten

Excel tips en trucs | Financiele Professionals
Afb. 2: Op het oog gelijke uitgangssituaties met verschillende resultaten

In de voorbeelden 1 tot en met 4 ziet u in de cellen B5, D5, F5 en H5 waarden die er hetzelfde uitzien, maar na de bewerking met de vulgreep blijken de resultaten te verschillen.

In kolom B neemt de waarde van de eerste posities (door Excel opgevat als getal!) toe als u de vulgreep sleept. In kolom D blijven de boekingen gelijk als u tijdens het slepen Ctrl ingedrukt houdt.

In kolom F daarentegen blijven de boekingen gelijk als u tijdens het uitbreiden géén extra toets indrukt. Het verschil in resultaat in de kolommen B en D is een gevolg van een verschillende celopmaak van de broncellen.

In de cellen B5 en D5 hebben we de waarden geschreven met spaties (1 123 234), wat tot gevolg heeft dat Excel de celinhoud in hoofdzaak beschouwt als tekst. In de cellen F5 en H5 hebben we de waarden ingevoerd als getal (1123234) en ze vervolgens voorzien van het zelfgedefinieerde aangepaste type getalopmaak: # ### ###. Omdat we alle celinhouden gecentreerd hebben, lijkt de opmaak van alle boekingen op het eerste gezicht hetzelfde.

Met deze opmaak neemt de waarde van de laatste posities in kolom H toe als u bij het slepen Ctrl ingedrukt houdt.

Volgnummers tussen haakjes

Excel tips en trucs | Financiele Professionals
Afb. 3: Volgnummers tussen haakjes

Vaak is het wenselijk een reeks getallen tussen haakjes te plaatsen; bijvoorbeeld (1).

Als u in een cel de waarde (1) schrijft, geeft Excel dat standaard weer als -1. U kunt dit voorkomen door de invoer met een voorafgaande apostrof ’ expliciet tot tekst te verklaren. Dit heeft het nadeel dat u met de functie AutoDoorvoeren – zowel met als zonder Ctrl – steeds dezelfde waarde genereert.

U kunt het gewenste resultaat bereiken door uit te gaan van gewone getallen en die door een aangepaste (zelfgedefinieerde) opmaak het bedoelde uiterlijk te geven. In dit geval luidt de opmaakstring (#). Nu kunt u de gewenste startwaarde gewoon als getal invoeren en vervolgens in combinatie met Ctrl de vulgreep naar beneden slepen.

Alfabetische volgnummers
Als u letters wilt gebruiken om kolommen of rijen van een tabel aan te duiden, kunt u daar de functie AutoDoorvoeren niet zonder meer gebruiken.

Daarvoor is de volgende oplossing beschikbaar:
=TEKEN(RIJ(A1)+64)

Deze formule resulteert in de letter "A". Door te slepen wordt de rest van het alfabet weergegeven. Het nadeel is echter dat u meestal niet meer weet hoe deze constructie eruitziet als u haar het hardst nodig hebt. Bovendien moet u voor kleine letters een andere formule gebruiken:
=TEKEN(RIJ(A1)+96)

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.