De kalenderweek berekenen


Hier volgt een uiterst korte, maar functionele Visual Basics-functie waarmee de kalenderweek van een willekeurige datum correct kan worden berekend. De functie wordt geprogrammeerd in de VBA-editor en kan het best in de persoonlijke werkmap (Persnlk.xls) worden opgeslagen.

Stap voor stap
1 Neem een willekeurige macro op (bijvoorbeeld een nieuwe map openen). Kies onder Extra -> Macro -> Nieuwe macro opnemen onder Macro opslaan in de ingang Persoonlijke Macrowerkmap.
2 Stop de opname na de eerste opgenomen opdracht en sluit Excel af. Beantwoord de vraag of de wijzigingen moeten worden opgeslagen, met Ja, aangezien de vraag betrekking heeft op deze persoonlijke werkmap.
3 Start Excel opnieuw en kies Venster -> Zichtbaar maken. Maak het bestand Persnlk.xls zichtbaar.
4 Activeer met Alt+F11 de macro-editor. Verwijder de opgenomen macro en voer in plaats daarvan de volgende functie in (zie afbeelding 1):

Function KWeek(d As Date)
Dim t As Long
t=DateSerial(Year(d + (8 - Weekday(d)) Mod 7 - 3), 1, 1)
KWeek=((d - t - 3 + (Weekday(t) + 1 ) Mod 7))\7 + 1
End Function

Nadat u weer naar het Excel-venster hebt teruggeschakeld, kunt u de werkmap Persnlk.xls verbergen en Excel beëindigen (vergeet niet de wijzigingen op te slaan!). Vanaf dit moment is de functie in alle werkmappen beschikbaar.

• Voer een datumwaarde in (bijvoorbeeld in cel A1):
A1: 1.1.1999
• Bij de functie moet ook de werkmap worden opgegeven waarin de functie is opgeslagen:
A2: =PERSNLK.XLS!KWeek(A1)
• Het resultaat: de kalenderweek van de datum in cel A1 wordt correct aangegeven als 53.

Excel tips trucs | Financiele Professionals
Afb. 1: De functie wordt ingebouwd in de persoonlijke macrowerkmap

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.