Getallen bij invoer vermenigvuldigen en delen


De invoer van getallen in een werkblad kan soms veel werk opleveren, bijvoorbeeld als u meerdere kolommen met heel veel decimalen moet invoeren. Excel heeft echter een optie die de invoer vereenvoudigt:
Stap voor stap
1 Selecteer Extra -> Opties.
2 Open het tabblad Bewerken en activeer de optie Vast aantal decimalen. De standaardwaarde van deze optie is 2.

Ieder getal dat u invoert wordt door het aantal decimalen gedeeld dat u in het dialoogvenster Opties hebt ingesteld. Het getal 2 wordt 0,02, 333 wordt 3,33 en 1234 verandert Excel in 12,34.

Een ander probleem bij de invoer van gegevens laat zich op deze manier oplossen: als u getallen moet invoeren die veel posities links van de komma innemen, kunt u de opmaak op dezelfde wijze als hierboven beschreven instellen. Om bijvoorbeeld alle gegevens automatisch met 100 te vermenigvuldigen selecteert u Extra -> Opties en opent u het tabblad Bewerken. Verander de waarde nu in -2 (zie afbeelding 1).

Excel tips trucs | Financiele Professionals
Afb. 1: Negatieve decimalen vermenigvuldigen de invoer

Nu kunt u duizend- en miljoentallen met veel nullen sneller invoeren. De waarde -3 vermenigvuldigt de invoer met 1000, -6 verandert de gegevens in miljoenen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.