Aangetekende Post

Een aangetekende brief is een brief die door de posterijen geregistreerd en persoonlijk bezorgd wordt, en waarvoor de ontvanger moet tekenen. De verzender kan ervoor kiezen om na tekening door de ontvanger een bewijs van ontvangst te ontvangen.

Een aangetekende brief is een brief die door de posterijen geregistreerd en persoonlijk bezorgd wordt, en waarvoor de ontvanger moet tekenen. De verzender kan ervoor kiezen om na tekening door de ontvanger een bewijs van ontvangst te ontvangen.

Aangetekende brieven zijn nuttig wanneer het belangrijke post betreft waarvan de verzender zeker wil weten dat deze ook aankomt. Wie zich juridisch op een verklaring per brief wil beroepen zal vaak moeten aantonen dat deze brief de ontvanger heeft bereikt.

Veel rechtsstelsels hanteren immers de ontvangsttheorie. Door een getekend bewijs van ontvangst te overhandigen kan de verzender dit aantonen. Wanneer de ontvanger de brief weigert, zullen de posterijen daar eveneens mededeling van doen en zal dit gelden als een ontvangst (het stuk heeft de ontvanger immers bereikt, het niet lezen komt voor diens eigen risico).

Wanneer echter de persoon in kwestie niet thuis is en de postbode geen huisgenoot bereid vindt om voor ontvangst van het stuk te tekenen, wordt het stuk drie weken op het postkantoor bewaard. Als de ontvanger het dan niet komt ophalen gaat het terug naar de afzender en geldt dan ook juridisch als niet ontvangen.

Aangetekende brieven zijn vanwege de extra moeite die moet worden gedaan duurder dan gewone brieven

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.