Anoniementarief

Bij het anoniementarief wordt belasting geheven naar het hoogste tarief als van een werknemer onvoldoende gegevens bekend zijn om te bepalen hoeveel belasting over het loon is verschuldigd.

Bij het anoniementarief wordt belasting geheven naar het hoogste tarief als van een werknemer onvoldoende gegevens bekend zijn om te bepalen hoeveel belasting over het loon is verschuldigd.
De laatste tijd staat het anoniementarief regelmatig in de belangstelling. Ons hoogste rechtscollege (de Hoge Raad) heeft de toepassing van dit speciale tarief voor anonieme werknemers onlangs uitgebreid.

Voorwaarden
Als u als werkgever een nieuwe werknemer in dienst neemt, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

U moet een eerstedagsmelding indienen vóór het begin van de werkzaamheden;
Vóór de eerste werkdag moet u beschikken over de gegevens voor de loonheffingen onder vermelding van datum en handtekening;
U moet de werknemer identificeren. Let op! Bewaar een kopie van het identificatiebewijs in uw administratie.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.