Archief

Archief is de bewaarplaats van belangrijke gegevens die zijn vastgelegd in documentvorm, maar ook de verzameling van documenten die voor een doel zijn vervaardigd. Net als een openbare bibliotheek is een openbare (overheids)archiefdienst vrij toegankelijk.

Archief is de bewaarplaats van belangrijke gegevens die zijn vastgelegd in documentvorm, maar ook de verzameling van documenten die voor een doel zijn vervaardigd. Net als een openbare bibliotheek is een openbare (overheids)archiefdienst vrij toegankelijk.

Naast aanduiding van de bewaarplaats kan het begrip archief worden gebruikt ter aanduiding van de totale hoeveelheid documenten die zijn gemaakt of ontvangen door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken onderscheiden zich van andere vormen van documentaire informatie doordat zij zijn ontstaan als direct gevolg van het taakgericht functioneren van een instelling, persoon of groep personen. Dit in tegenstelling tot een bibliotheek.

Daarnaast bestaat er een digitaal archiefsysteem, dit is een systeem voor het elektronisch verwerken en beheren van documenten. Het betreft daarbij alle soorten en formaten van elektronische documenten: ingescande papieren documenten, office-documenten, zoals teksverwerking, rekenschema's, presentaties, etc., foto's, tekeningen, multi-media, kortom alles wat als een digitaal object opgeslagen kan worden.Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.