Bankgarantie

Een bankgarantie is een contract waarin een bank onvoorwaardelijk garandeert om een bedrag te betalen, indien daar aanspraak op wordt gemaakt. De betaler heeft het geld nog op zijn rekening staan en heeft dus geen rentederving. De ontvanger heeft de zekerheid dat het geld wel beschikbaar is en blijft. Als bijvoorbeeld twee partijen met elkaar zaken doen en er een periode zit tussen het betalen van het factuurbedrag en het leveren van de goederen, dan kan een afnemer een bankgarantie verlangen. Indien de leverancier in kwestie failliet gaat, kan de afnemer een beroep doen op de bankgarantie om de betaalde som weer terug te krijgen, maar dan van de bank. De bank zal dit bedrag dan via de curator (proberen te) verhalen op de leverancier.

Ook bij zakelijke huurcontracten is het heel gebruikelijk om bankgarantie af te geven ter grote van een maand huur. Het voordeel van het afgeven van een bankgarantie boven het betalen van borg is dat er fysiek geen geld wordt betaald, terwijl de verhuurder wel een extra zekerheid in handen heeft.

Afgegeven bankgaranties leggen wel beslag op de beschikbare liquiditeiten. Als er voldoende saldo op de tegenrekening staat, zal het deel waar garanties voor zijn afgegeven worden geblokkeerd. Bij onvoldoende saldo, zal de bank het verschil zien als een kredietfaciliteit. Vanwege de impact op de beschikbare liquiditeiten worden bankgaranties vermeld op de standaard bankverklaring.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.