Basel II

WR heeft ruim 400 specialisten in dienst waaronder ook kenners van Basel II.

Een waardering die banken gebruiken om bedrijven te beoordelen op risico’s. Basel II zorgt voor accurate en punctuele berekeningen van kredietrisico en kapitaalomvang.

Bank of International Settlements in Basel
Geen andere actualiteit plaatst ondernemingen voor dusdanig nieuwe uitdagingen als Basel II. Elke onderneming wordt door haar bank beoordeeld door een rating, die de toekomstvooruitzichten met betrekking tot verschillende bedrijfsfuncties samenvoegt in een algemeen geldende notering. Banken zullen in de toekomst zonder deze rating geen kredieten meer verstrekken. Leveranciers, concurrenten en alle overige zogenaamde stakeholders zullen de rating van de onderneming als kwaliteits-indicatie beschouwen en er niet alleen financiële betekenis aan toe kennen.
Basel II bevat regelgeving voor de stabilisering van de financiële sector en werd in circa 110 landen met ingang van 2007 ingevoerd. Deze wereldwijde regelgeving opent voor iedereen de internationale kapitaalmarkten. Dit veroorzaakt de grootste schok bij het kredietmanagement die wij ooit hebben meegemaakt. De structuren van de banken veranderen, de kredietverlening verloopt anders, de prijs van geld wordt per organisatie gedifferentieerd. Alternatieve financieringsvormen vervangen meer en meer het traditionele bankkrediet. Hierdoor ontstaan dusdanig grote verschillen in de kosten en de beschikbaarheid van kapitaal dat de concurrentiepositie wordt beïnvloed.
De financials van WR zijn in de eerste plaats de aangewezen personen die de directie en het management over de verstrekkende gevolgen van Basel II moeten informeren. Derhalve dienen zij te weten wat de regelgeving inhoudt, hoe deze is ontstaan, wat de gevolgen voor de bankrelatie zijn, maar vooral ook hoe deze kennis toe te passen binnen de context van de ondernemingen, waarin zij werkzaam zijn.
Kennis van de veranderde relatie met de banken is als zodanig echter niet genoeg. Financials moeten weten welke trends en veranderingen er op de kapitaalmarkten zijn en hoe zij hier op kunnen inspelen. Waarom en hoe men zich beter kan voorbereiden op de veranderende relatie met de bank en overige financiers, maar ook op die met de toeleveranciers en de eigen klanten. Kortom, alle reden voor financials om zich breed te informeren over de achtergronden van Basel II en de gevolgen hiervan voor de ondernemingen waarvoor zij werkzaam.

Wil je meer weten over Basel II/IFRS? Bekijk onze cursus IFRS

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.