Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek combineert een hypothecaire lening met een levensverzekering. Gedurende de looptijd blijft de lening gelijk. Middels de levensverzekering wordt vermogen opgebouwd, waarmee aan het einde van de looptijd de lening wordt afgelost. Daarnaast biedt de levensverzekering ook een uitkering bij overlijden van de verzekerde voor het einde van de looptijd. Een beleggingshypotheek is een complex financieel product, doordat het een hypothecaire lening combineert met een beleggingsproduct en een overlijdensverzekering. Elk van de drie producten heeft zijn eigen kenmerken en mogelijkheden. In veel gevallen worden ze gecombineerd afgenomen bij een maatschappij, maar het is mogelijk ze afzonderlijk af te sluiten.

Hypothecaire lening
Een hypothecaire lening is een lening waarbij een onroerende zaak, meestal een woonhuis of grond, als onderpand is afgegeven. De hypotheek wordt gevestigd doordat een notaris deze inschrijft in het landelijke hypotheekregister. De lening blijft gedurende de looptijd ongewijzigd, waardoor maximaal gebruik wordt gemaakt van de hypotheekrente aftrek. Aan het einde van de looptijd dient de lening in een keer te worden afgelost. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de opbrengst van de levensverzekering, of door een nieuwe hypothecaire lening af te sluiten.

Beleggingsproduct
Maandelijks wordt een bedrag ingelegd in een beleggingsfonds. De bedoeling is dat hiermee gedurende de looptijd zoveel rendement wordt behaald dat van de waarde de lening kan worden afgelost. Als er een gunstig beleggingsresultaat wordt gehaald kan de waarde zelfs hoger zijn dan het af te lossen bedrag. Helaas is het ook mogelijk dat het beleggingsresultaat tegenvalt. In dat geval komt er niet genoeg kapitaal vrij om de lening af te lossen en blijft er een restschuld over. In veel gevallen kan worden gekozen tussen verschillende fondsen met een verschillend risico / rendement profiel.

Levensverzekering
Een levensverzekering keert een bedrag uit bij het overlijden van de verzekerde. Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden om een partner of beide partners te verzekeren. Veel verzekeraars stellen verplicht dat een eventuele uitkering wordt gebruikt om de hypothecaire lening af te lossen. Veel stellen sluiten zo’n verzekering af, om er zeker van te zijn dat bij overlijden van een van de partners de ander in het huis kan blijven wonen.

Door de verwevenheid van de drie producten is het lastig om tussentijds over te stappen van de ene aanbieder naar de andere. Daar komt nog bij dat bij beleggingsproducten veelal in de eerste jaren de afsluitkosten op de polis in rekening worden gebracht. Het is daardoor relatief onvoordelig om voor het einde van de looptijd een polis te liquideren.

Een fenomeen dat de beleggingshypotheek in een kwaad daglicht heeft gesteld is de woekerpolis. Hiervan is sprake als van de maandelijkse betaalde premie een zo groot deel op gaat aan premie voor de levensverzekering en poliskosten, dat feitelijk weinig tot niets wordt belegd. Hierdoor is het vrijwel zeker dat het geprognosticeerde eindkapitaal niet gehaald gaat worden en de lening niet volledig kan worden afgelost.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.