Beschrijven AO/IC

Bij WR hebben wij altijd kandidaten beschikbaar die een AO/IC kunnen beschrijven.

Beschrijving van de administratieve organisatie en interne controles door WR financiële detachering. 

Het beschrijven van een AO/IC is de eerste stap naar een betere organisatie.
Naast het genereren van bedrijfsinformatie is het van belang om het informatievoorzieningsproces, vanaf het verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens tot en met het verstrekken van informatie, goed te organiseren en te structureren. Oftewel, uw administratieve organisatie dient goed te zijn ingericht, alsmede dient er een systeem van interne controles te worden opgezet om de betrouwbaarheid van uw informatievoorziening te garanderen.

WR ondersteunt bij het ontwerpen, implementeren en beschrijven van de administratieve organisatie en het interne controlesysteem. Deze ondersteuning kan zich onder andere toespitsen op het opzetten van een AO-plan, het aansturen van AO-projecten, het verbeteren en implementeren van processen, het beschrijven van de AO en het opzetten van een interne controle systeem. Het concept van een lerende organisatie is met name bij deze trajecten van belang aangezien de mensen zelf de procedures in onze visie moeten vormgeven en tenslotte ook uitvoeren.

WR begeleidt dit proces door uw mensen in staat te stellen kritisch na te denken over hun eigen processen en vervolgens samen tot de best werkende procedures en interne controles te komen. Het implementeren van verbeterde procesgangen vindt WR overigens belangrijker dan een uitputtende beschrijving van uw administratieve organisatie. WR heeft medewerkers die kunnen implementeren en uitvoeren. Dus denkers en doeners. 

Bent u op zoek naar een deskundige op het gebied AO/IC? Bekijk de CV-databank.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.