CAD

CAD staat voor Computer Aided Design. Zoals de naam al aangeeft gaat het om het ontwerpen van een product met behulp van een computer programma. Alle afmetingen, materialen en kleuren van een product worden nauwgezet vastgelegd, waarna de computer aan de hand van deze parameters een twee- of driedimensionaal beeld kan laten zien van hoe het product er uit komt te zien. Met een CAD programma kan precies worden bepaald hoe een product er uit moet komen te zien:
• Allereerst wordt het product opgesplitst in de onderdelen waaruit het is samengesteld. Essentieel hierbij is vooraf te bepalen wat het doel van het model is. Als het model gebruikt wordt om de uiterlijke vormgeving en kleurstelling te bepalen, is het veelal voldoende om alleen de buitenkant te definiëren. Als het model dient te fungeren als een volledige bouwtekening van een ingewikkeld product, dienen ook alle individuele onderdelen te worden uitgewerkt. Uiteraard geldt dat meer details meer inzicht geven in het product, maar ook meer tijd (en geld) kosten om het uit te werken.
• Vervolgens wordt middels een draadmodel de omtrek van elk onderdeel bepaald. Hierbij dient elke lijn, kromming en vlak te worden gedefinieerd middels knopen en verbindingen daartussen. Deze manier van tekenen wordt een vector benadering genoemd. Het grote voordeel hiervan is dat er geen enkel kwaliteitsverlies optreed bij het vergroten en verkleinen van het model.
• Daarna wordt voor elk onderdeel het oppervlak vorm gegeven. De keuze voor een bepaald type materiaal heeft impact op verschillende visuele eigenschappen, zoals gladheid, structuur, brekingsindex en reflexie van licht en mate van doorzichtigheid. Naast de natuurlijke kleur van het materiaal kan het ook worden gespoten of worden voorzien van een opdruk.
• Uiteindelijk worden alle onderdelen samengevoegd tot het eindproduct. Een goed CAD programma zal aangeven waar het samenvoegen van onderdelen fysiek niet mogelijk is.
• Het eindresultaat kan door de computer vanuit alle posities worden getoond. Ook kan het eindresultaat worden voorzien van belichting, om het resultaat zo waarheidsgetrouw mogelijk te maken.

Een CAD programma stelt zware eisen aan de computerhardware. Voor het doorreken van het hele model is veel processorkracht nodig. Voor het visualiseren en het verwerken van de belichting is veel grafische rekenkracht nodig. Als kleurechtheid van belang is, moeten de grafische kaart en de monitor bovendien gecertificeerd zijn, zodat men er zeker van kan zijn dat de getoonde kleuren overeen komen met de werkelijkheid.

Veel CAD programma’s hebben naast de beschreven design functie ook een CAM functie, Computer Aided Manufactoring. Het programma is dan in staat om een aangesloten freesmachine een fysiek, driedimensionaal prototype te laten maken van het computermodel.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.