Cataloguswaarde

De cataloguswaarde van een auto wordt gebruikt om de fiscale bijtelling, voor het privé gebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto, vast te stellen. Het betreft de door de importeur gepubliceerde consumentenadviesprijs, inclusief BPM en BTW.

Als een werknemer in een auto van zijn werkgever rijdt, dan geldt de regeling privégebruik auto van de werkgever. Dat wil zeggen dat de werkgever een bedrag als loon in natura bij het loon moet tellen voor het voordeel dat de werknemer heeft van het privégebruik. Over deze bijtelling houdt de werkgever loonbelasting en premies in, zodat het netto loon lager wordt.

De bijtelling wordt gebaseerd op de cataloguswaarde van de auto. Dit is de door de importeur gepubliceerde consumentenadviesprijs, inclusief BPM en BTW. Accessoires die af-fabriek worden gemonteerd worden bij het bepalen van de cataloguswaarde meegenomen. Alle accessoires die achteraf worden gemonteerd vallen er buiten. Korting die de dealer geeft valt er ook buiten.

Stel dat de standaarduitvoering van een auto EUR 23.000 kost en dat een luxepakket EUR 2.000 extra kost. De cataloguswaarde van de auto bedraagt dan EUR 25.000. Dat de dealer achteraf nog voor EUR 500 een trekhaak monteert valt er buiten. Ook de EUR 1.000 extra korting die de leasemaatschappij bij de importeur bedingt valt er buiten. Dit geldt ook voor alle kortingen die worden verstrekt op het inruilen van een gebruikte auto.

Standaard bedraagt de bijtelling 25% van de cataloguswaarde van de auto. Alleen bij extreem zuinige en schone auto’s bedraagt de bijtelling 14% of 20%. Als het voordeel van het privégebruik aantoonbaar hoger ligt dan de standaard bijtelling, moet het werkelijk privévoordeel worden bijgeteld. Dit kan het geval zijn als er erg weinig zakelijke kilometers worden gereden en erg veel privé kilometers. De bijtelling vindt tijdevenredig plaats, wat inhoud dat als er een deel van het jaar een auto ter beschikking wordt gesteld, ook alleen over die periode een bijtelling plaatsvindt. Een bijdrage van de werknemer voor het privégebruik van de auto mag op de bijtelling in mindering gebracht worden.

Stel dat een werkgever een auto ter beschikking stelt waarvan de cataloguswaarde EUR 25.000 bedraagt. De werknemer betaalt aan de werkgever EUR 100 per maand voor privégebruik van de auto. De bijtelling voor loon in natura bedraagt dan per maand:
(1/12 x 25% x EUR 25.000 = ) EUR 521 – EUR 100 (eigen bijdrage) = EUR 421. Over deze EUR 421 worden belasting en premies ingehouden.

Alleen als een werknemer met een sluitende rittenadministratie kan aan tonen dat hij de auto minder dan 500 KM per jaar privé gebruikt, mag de bijtelling achterwege blijven.

In een aantal gevallen is de regeling privégebruik auto niet van toepassing. Daarnaast gelden voor sommige auto’s afwijkende regels.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.