Corporate Governance

Corporate Governance.

Corporate Governance is de Engelstalige term voor ondernemingsbestuur. Een goed corporate governance beleid draagt zorg voor de rechten van alle belanghebbenden. Voorkomen wordt onder meer dat de bestuurders van ondernemingen zich ten koste van de onderneming verrijken.

Goed bestuur verkleint de kans op ongelukken

De verschillende boekhoudaffaires van de afgelopen jaren hebben ondubbelzinnig aangetoond hoe belangrijk het vertrouwen in een organisatie is voor de continuïteit. Bestuurders en commissarissen moeten niet alleen het vertrouwen genieten van de medewerkers in hun organisatie, maar ook van externe partijen. In de relatie met de maatschappij in het algemeen en aandeelhouders, analisten, toezichthouders en de overheid in het bijzonder, moeten zij voortdurend laten zien dat ze dat vertrouwen waard zijn.Corporate Governance, oftewel goed ondernemingsbestuur, krijgt de laatste jaren veel aandacht in de media. Dit vloeide voort uit de reeks boekhoudschandalen en de daaropvolgende vertrouwenscrisis op de financiële markten.

Juist daardoor is Corporate Governance nu van het grootste belang. Organisaties worden door de pers en belangengroeperingen tegenwoordig nauwlettend in de gaten gehouden. Relatief kleine affaires of afwijkingen van gangbare praktijken worden breed uitgemeten. De reputatieschade kan dan groot zijn.

Tabaksblat
Zowel nationaal als internationaal zijn tal van standaarden, wetten en richtlijnen ontwikkeld om het ondernemingsbestuur te verbeteren. Zo heeft de Commissie Tabaksblat in 2003 een code voor Corporate Governance opgesteld voor Nederlandse beursfondsen, de zogenaamde Code Tabaksblat. Goed ondernemingsbestuur is nu dan ook een belangrijk punt op de agenda van veel grotere organisaties. En daarin is ook een rol weggelegd voor de accountant. De driehoek bestuurder-commissaris-accountant is immers samen verantwoordelijk voor goede externe verslaggeving.

De accountant kan verder vanuit zijn specialistische expertise een adviserende rol spelen op het gebied van Corporate Governance.
WR voorziet in tijdelijke financials die een correcte gang van zaken kunnen realiseren. Volgens ons gaat het daarbij niet alleen om het voldoen aan wetten en regels, maar gaat het er meer om de principes voor goed ondernemingsbestuur stevig te verankeren en te doen wat goed is voor stakeholders. Daarbij spelen thema’s als risicomanagement, integriteit, onafhankelijke accountantscontrole en transparante informatieverstrekking een rol.

Op deze kennispagina van WR financiele detachering wordt u op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen op het gebied van corporate governance.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.