Debet

Debet is een financieel en boekhoudkundig begrip. Het komt van het Latijnse debere, dat moeten betekent. Het is de tegenhanger van credit (afname). Op het debet van een rekening boeken heet debiteren. Op de balans staan alle bezittingen van een onderneming aan de linkerkant (debet zijde) en de schulden van de onderneming aan de rechterkant (creditzijde). Als een bankrekening gedebiteerd wordt, bedoelt men dat er geld af gaat. Dat is bekeken vanuit de boekhouding van de bank; in de boekhouding van de rekeninghouder wordt zijn rekening bank in feite gecrediteerd.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.