Debiteurenbewaking

Debiteurenbewaking. Een specialisme van WR.

In de Wereld van credit management wordt debiteuren bewaking ook wel het laten beheren van uw debiteurenportefeuille door een derde genoemd. Bij de debiteurenbewaking kennen we twee vormen: Outsourced & Insourced.

De oorsprong van WR ligt in financiële functies. Door dit specialisme trouw te blijven en zich daarin continue te verdiepen, is WR uitgegroeid tot Nederlands grootste detacheerder op financieel gebied.

Dat betekent voor onze opdrachtgevers dat zij altijd kunnen rekenen op de betere kandidaten. Ook op het gebied van debiteurenbewaking. Professionals die direct inzetbaar zijn en de juiste ervaring, mentaliteit en kennis hebben om snel en adequaat in te kunnen springen. Die dankzij het intensieve opleidingstraject bovendien perfect op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Maar een goede debiteurenbewaking behelst meer dan onder controle brengen van betalingsrisico’s die zijn verbonden aan vorderingen op debiteuren. Het vergt ook het talent om helder en steekhoudend advies te geven wanneer de situatie daar om vraagt.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.