Deelneming

Deelneming houdt in dat een bepaald percentage van de aandelen van een andere onderneming in bezit zijn van de onderneming. Een deelneming moet op de balans geboekt worden als een onderdeel van de vaste activa Deelneming is het financieren van een onderneming, met de bedoeling om daarmee invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van die onderneming. De deelneming is dus risicodragend en maakt deel uit van het eigen vermogen van die onderneming. Zij heeft tot doel om tot samenwerking te komen. Een mogelijke vorm is de aanschaf van aandelen van een onderneming, waarvoor al dan niet specifieke rechten gelden. Als de vermogensverschaffing minder dan de helft van het totale (eigen) vermogen bedraagt, is sprake van een minderheidsdeelneming. Als het om meer dan de helft gaat, is sprake van een meerderheidsdeelneming.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.