Delegeren

Delegeren houdt in dat taken en beslissingsbevoegdheden op een duidelijke manier overgedragen aan medewerkers en dat er vervolgens wordt toegezien op effectuering van deze taken en bevoegdheden. Delegeren, houdt concreet in dat je een ander in zet voor het behalen van de resultaten. Je vertrouwt een taak met de bijbehorende bevoegdheden en middelen aan een ander toe. Wat je wel behoudt is de eindverantwoordelijkheid voor het resultaat.

De bevoegdheid beslissingen te nemen kan variëren. Het kan afhangen van de taak of het niveau van de medewerker en het vertrouwen. De bevoegdheid om een handtekening te zetten onder een contract gaat bijvoorbeeld erg ver. Indien een dusdanige vergaande delegering van taken plaatsvindt is het verstandig dit extra goed vast te leggen en een goede controle in te bouwen. Zelf blijf je immers eindverantwoordelijkheid, dit houdt in dat hoewel je de taak niet uitvoert, je toch verantwoordelijk bent. Als er iets fout gaat, ben jij verantwoordelijk. Het is daarom uiterst verstandig om doordacht te delegeren, te voorzien in een goede controle en een goede afbakening van bevoegdheden te geven. Het goed vastleggen van afspraken verdient aanbeveling.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.