Delta

Cijfer dat aangeeft welke invloed een kleine verandering in de koers van de onderliggende waarde heeft op de optiekoersen van die waarde ;de verwachte verandering van een optieprijs als evenredig deel van een geringe verandering in de prijs van het onderliggende instrument. Delta is een kengetal en kan Als volgt worden gedefinieerd; De verandering in de prijs van de optiepremie ten gevolge van een verandering in de prijs van de onderliggende waarde. De Delta geeft dus aan welke invloed een kleine verandering in de koers van de onderliggende waarde heeft op de optiekoersen van die waarde.

In andere woorden geeft de Delta een antwoord op de vraag in welke mate de optiepremie verandert bij een winst van verlies van 1 punt in de onderliggende waarde.

Uitgewerkt in een voorbeeld ziet het er als volgt uit. Indien een call optie een Delta van 0,25 heeft dan zal een verandering van €1,00 omhoog leiden tot een optiepositie die € 25,00 (100x 0,25) meer waard wordt en vice versa uiteraard.

Callopties hebben een positieve delta, en gekochte putopties hebben een negatieve delta. Dus als de onderliggende waarde omhoog gaat, dat zal de positieve gekochte call omhoog gaan en de gekochte put omlaag.

Hoe meer een gekochte call “In-The-Money” (ITM) is hoe dichter de Delta waarde bij één komt te liggen. De waardeverandering van de onderliggende waarde werkt dan dus direct vrijwel één op een door in de optiepremie

Op de dezelfde manier zien we dat hoe verder een gekochte put optie In-The-Money is, hoe dichter de Delta bij de -1 komt te liggen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.