Derivaten

Financiële derivaten zijn beleggingsinstrumenten, die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander goed, zoals bijvoorbeeld aandelen en olie. Het andere goed wordt de onderliggende waarde genoemd. De voornaamste soorten derivaten zijn opties, futures, swaps en forwards. Men gebruikt financiële derivaten om risico's te verkleinen of juist te speculeren. Derivaten kunnen betrekking hebben op een breed scala aan onderliggende waarden. Het meest bekend zijn de derivaten die betrekking hebben op andere effecten, maar de mogelijkheden zijn niet beperkt tot financiële waarden. Derivaten zijn onder meer bedoeld om risico te verhandelen en te verkleinen. Door de hefboom werking van derivaten kunnen bewegingen in de onderliggende waarde grote verliezen tot gevolg hebben. Daarnaast kunnen verliezen onbeperkt oplopen. De hefboom maakt de derivaten handel ook juist aantrekkelijk voor sommige partijen aangezien er naast grote verliezen ook enorme winsten mogelijk zijn.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.