Directeur-Grootaandeelhouder

Een aandeelhouder van een BV wordt als DGA gezien als hij minstens 5% van de aandelen of winstbewijzen bezit. Een DGA heeft een andere positie in de sociale verzekeringen en in de belastingheffing dan als een gewone werknemer. Voordelen uit aandelen in de eigen BV worden belast in BOX II. De BV moet de DGA een salaris toekennen volgens de gebruikelijk loonregeling.
Als er geen gezagsverhouding van de DGA ten opzichte van zijn BV is, dan is hij niet verplicht verzekerd voor de sociale werknemersverzekeringen. Er is geen gezagsverhouding als de DGA tenminste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) heeft en daardoor niet ontslagen kan worden zonder zijn eigen medewerking. Heeft een DGA minder dan de helft van de stemmen heeft in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA), maar de aandeelhouders zijn (naaste) familieleden van elkaar, dan geldt dat wanneer tweederde van de aandelen in handen zijn van deze familieleden er ook geen sprake is van sociale verzekeringsplicht.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.