Discontopolitiek

  Beleid waarbij de centrale bank de korte termijn Rente van particuliere banken beïnvloedt door haar disconto te verhogen of te verlagen. Vroeger werd dit instrument gebruikt om de kredietverlening te beïnvloeden, maar tegenwoordig wordt het disconto hoofdzakelijk gebruikt om de Wisselkoers op het juiste peil te houden. DNB volgde in het kader van de invoering van de Euro de laatste jaren vrijwel altijd de officiële rente van de Duitse centrale bank. Sinds 1 januari 1999 berust de wisselkoerspolitiek bij de ECB.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.