Economische levensduur

Met economische levensduur wordt, in bedrijfskundige zin, bedoeld de periode waarin een machine verouderd is. Veroudering treedt op doordat er nieuwe machines op de markt komen waarin de jongste technische kennis is verwerkt.

Met economische levensduur wordt, in bedrijfskundige zin, bedoeld de periode waarin een machine verouderd is. Veroudering treedt op doordat er nieuwe machines op de markt komen waarin de jongste technische kennis is verwerkt. De economische levensduur komt tot uitdrukking in de afschrijving van de investering in de machine. Een kostbare machine wordt bijvoorbeeld over 10 jaar afgeschreven.

Daarna kan de machine echter nog steeds gebruikt worden. De periode totdat de machine echt kapot is wordt de technische levensduur genoemd.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.