Eigen vermogen


Bedrag dat de eigenaar of eigenaren in de onderneming heeft gestoken. Eigen vermogen neemt af wanneer een onderneming verlies lijdt, of door het uitbetalen van dividenden. Eigen vermogen neemt af wanneer een onderneming verlies lijdt, of door het uitbetalen van dividenden. Het eigen vermogen is voor te stellen als het bedrag dat resteert wanneer alle bezittingen van een onderneming worden verkocht en alle schulden afgelost. Het eigen vermogen geeft dan ook niet de marktwaarde van een onderneming weer. Een hoog eigen vermogen maakt een bedrijf wel meer waard, maar in de marktwaarde van een onderneming spelen ook heel andere factoren een rol. Zo geven de omzet- en winstverwachtingen van de onderneming een beeld van de mogelijke opbrengsten van een onderneming over de tijd, terwijl het eigen vermogen een restpost is.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.