EU Wetgeving, totstandkoming van het Europese Wetsvoorstel

Europese wet- en regelgeving kan diverse vormen aannemen. De meest voorkomende vorm is de richtlijn. In een richtlijn legt de Europese wetgever de doelstellingen en de kaders van beleid vast, maar laten het aan de lidstaten over om de details vast te stellen. Dat wordt zo gedaan om rekening te houden met de soms zeer grote verschillen tussen landen.

Om van Europese wetgeving tot uitvoering te komen hebben we dus zowel de Europese als de nationale wetgever nodig. Eerst wordt op Europees niveau het kader vastgesteld. Daarna wordt op nationaal niveau de uitvoeringswetgeving vastgelegd. Die laatste moet dan natuurlijk wel binnen het kader van de Europese wetgeving passen. Om voldoende ruimte te creëren bij de uitvoering van de wetgeving, moet de nationale politiek daarom ook trachten het Europese wetgevingsproces zo vroeg mogelijk te beïnvloeden.

De volgende stappen zijn in dit proces te onderscheiden:.

1. Het Europese wetsvoorstel
2. Debat door de Europese wetgever
3. Nationale uitvoering

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij naar de onderstaande link.

meer...

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.