Fabricagekosten

Dit zijn de kosten die gemaakt worden ten behoeven van het productieproces. In de kostprijsberekening worden naast de fabricagekosten ook de algemene en verkoopkosten uitgewerkt. Onder fabricagekosten wordt verstaan; de kosten van de geleverde arbeid, grondstoffen, gebruikte machinetijd en bijkomende kosten die drukken op de vervaardiging van producten. In de fabricagekosten worden geen kosten verwerkt die een algemeen of commercieel karakter hebben. Deze kostensoort komt alleen voor bij bedrijven die een producten maken. Bij productie wordt onderscheid gemaakt tussen stukproductie en massaproductie.

Stukproductie
Hiervan spreken we als er specifiek op bestelling wordt geproduceerd. Het kan gaan om kleine series of per stuk. Aangezien bij stukproductie elk geproduceerde goed of serie uniek is, zijn er geen harde normen voor de productie. Belangrijk is om achteraf een goede analyse van de voorcalculatie met de werkelijkheid te maken, zodat de ervaringscijfers kunnen worden gebruikt om bij nieuwe orders zo correct mogelijk de kostprijs te bepalen.

Massaproductie
Hierbij gaat het om productie in grote aantallen, waardoor standaardisering van het verbruik van grondstoffen en arbeid mogelijk is. Standaardkosten worden berekend, waardoor een goede planning en kostenbewaking mogelijk is.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.