Factoring

Het overdragen ( tegen een overeengekomen waarde ) van de debiteurenportefeuille aan een externe partij. In de overnameprijs van de vorderingen wordt de winst en risicomarge van de factormaatschappij verrekend. Door factoring is een betere liquiditeitsplanning mogelijk. Dit betekent dat de uitstaande vorderingen in zijn geheel worden overgedragen aan een specialistische bedrijf. Dit bedrijf betaalt een totale som voor de portefeuille. In deze som wordt ook de provisie van de factormaatschappij verrekend. Het voordeel voor het bedrijf is dat zij geen risico meer loopt over de openstaande debiteuren en de liquide middelen direct beschikbaar hebben. Het is nu aan de factormaatschappij de vorderingen te incasseren.

Voorbeeld

Een bedrijf heeft een openstaand saldo van 100.000 euro. Het bedrijf heeft besloten om over te gaan tot factoring omdat zij het risico niet willen nemen dat het openstaande bedrag niet betaald wordt. Het bedrijf schakelt een factormaatschappij in die de totale vordering wil overnemen. De factormaatschappij betaalt het bedrijf het openstaande saldo minus de provisie.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.