Geconsolideerde Jaarrekening

Een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening (balans en verlies & winst) van meerdere B.V's. of N.V.'s die samen volgens fiscale regels een groep vormen.   Deze wordt opgesteld door het moederbedrijf van de groep. Een en ander is in Nederland geregeld in Afdeling 13 (artikel 405 e.v.) BW2. Ondernemingen die tot een groep behoren (criterium overheersende zeggenschap of centrale leiding) moeten in deze jaarrekening worden opgenomen.
Er zijn uitzonderingen ex artikel 407 en 408 boek 2 BW. Als een onderneming gebruik wil maken van de uitzondering van 2:408 BW, moet er voor de kleinere, ondergeschikte ondernemingen wel een jaarrekening van een overk
elend, "groter geheel" worden gedeponeerd. Dit kan bijvoorbeeld de hoogste moeder ("grootmoeder") zijn.
De regelgeving omtrent consolidatie verschilt van land tot land. Daarnaast bestaat er ook de internationale standaard IAS 27 die verplicht is voor onder andere alle beursgenoteerde Europese bedrijven.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.