Giraal Geld

Het Giraal geld bestaat uit de tegoeden in handen van het publiek die in principe onmiddellijk in contanten kunnen worden omgewisseld of die kunnen worden gebruikt voor het doen van girale betalingen (overschrijvingen). Publiek betekent hier de niet-geldscheppende instellingen, dat wil zeggen iedereen behalve de algemene banken (en de rijksoverheid). Giraal geld is geld dat men niet kan aanraken, in tegenstelling tot chartaal geld (munten of bankbiljetten). Giraal geld behoort samen met het chartaal geld tot de maatschappelijke geldhoeveelheid, het geld in handen van het publiek.
Het giraal geld bestaat eigenlijk uit elektronische of schriftelijke "berichten" die zeggen hoeveel er op een rekening staat of die zeggen dat een geldsom van eigenaar moet veranderen. Bij het betalen van bijvoorbeeld een factuur door een overschrijving zegt men eigenlijk aan de bank dat geld, dat op die bank voor de eigenaar bewaard wordt (lees: dat door de eigenaar aan die bank in bewaring is gegeven), mag verplaatst worden naar de eigenaar van een rekening aan wie de factuur moet betaald worden.
Het wederzijds vertrouwen van betaler en eiser in het banksysteem is een absolute voorwaarde voor het giraal betalingsverkeer. Vandaar dat dit giraal geld (het bedrag op de (eigenaar/betaler) rekening) in principe steeds onmiddellijk opeisbaar is. In de praktijk valt dat nogal tegen, met onvermijdelijk periodiek weerkerende crisissen tot gevolg.
In de meeste westerse landen wordt een deel van het saldo op een bankrekening gegarandeerd door de rijksoverheid. In Nederland geldt het depositogarantiestelsel, dat bedragen tot 100.000 euro garandeert. Ook deze maar gedeeltelijke waarborg kan de overheid in zware moeilijkheden brengen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.