Goederen

Goederen zijn in de economie alle zaken die in het economisch verkeer een waarde bezitten. Goederen zijn te onderscheiden in publieke goederen, private goederen, clubgoederen en common pool resources. Hoe deze goederen zich tot elkaar verhouden blijkt uit onderstaand schema.

Uitsluitbaar betekent: Sommige consumenten kunnen uitgesloten worden van het gebruik van dit goed. Bijvoorbeeld: Iemand heeft een goed gekocht en beslist zelf wie gebruik maakt van het goed.
Rivaliserend betekent: Als het goed gebruikt is kan het niet nogmaals of tegelijkertijd geconsumeerd worden door anderen.
Goederen kunnen fysiek of niet-fysiek zijn. Dit onderscheid tussen goederen en diensten wordt wel gemaakt in het dagelijks spraakgebruik, maar niet in de economische wetenschap. Ook hoeven gelijke voorwerpen niet per se dezelfde economische goederen te zijn. Daardoor kan er een prijsverschil bestaan tussen dezelfde voorwerpen. Bijvoorbeeld, een kratje bier van merk x in supermarkt A hoeft dus niet dezelfde prijs te hebben als hetzelfde kratje bier van merk x in supermarkt B.
Per definitie zijn goederen schaars: er is slechts een beperkte hoeveelheid van die voor het optimaal draaien van de economie zo efficiënt mogelijk moet worden ingezet.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.