Goodwill

De Engelse term Goodwill betekent in het Nederlands letterlijk: welwillendheid. Binnen de financiële wereld wordt de term echter gebruikt om dat gedeelte van de marktwaarde van een onderneming aan te duiden dat niet direct toewijsbaar is aan de activa en passiva. Goodwill (of badwill) ontstaat in de meest gevallen slechts bij een overname en wordt binnen de financiële wereld beschouwd als de meerwaarde van een onderneming boven het netto vermogen. In deze zienswijze vertegenwoordigt de goodwill toekomstige inkomsten van de ondernemingen die nog niet gewaardeerd zijn op de balans, maar die al wel bestaan in de vorm van kennis, klanten, merken, personeel, etcetera.
Ter verduidelijking het volgende voorbeeld: De heer Voorbeeld, directeur van B.V. 1, wil de onderneming van de directeur van B.V. 2 kopen. De boekwaarde van B.V. 2 wordt gevormd door het eigen vermogen. Hier vallen de vaste activa (bezittingen, inventaris), de vlottende activa (vorderingen, voorraden) en de liquide middelen onder, minus de schuld (de eventuele hypotheek en lening). Zijn de totale activa van B.V. 2 bijvoorbeeld 100 miljoen en de totale schulden 20 miljoen, dan is het eigen vermogen 80 miljoen.
Stel dat na onderhandeling B.V. 2 wordt overgenomen voor een som van 100 miljoen, dan is er derhalve sprake van 20 miljoen euro goodwill (overnamesom van 100, minus het eigen vermogen van 80 miljoen).

De manier waarop ondernemingen dienen om te gaan met goodwill in hun jaarrekening is afhankelijk van de geldende verslaggevingsregels, waarvan de belangrijkste zijn IFRS, US GAAP en (in Nederland) de Raad voor de Jaarverslaggeving. Sinds de invoering van IFRS moet de goodwill elk jaar een impairment test ondergaan, waarin wordt bepaald of er de Goodwill mag worden afgeschreven of niet. Een dergelijke afschrijving wordt amortisatie genoemd. Nadeel van fair value accounting: goodwill wordt niet opgewaardeerd, wat de boekwaarde van een bedrijf drukt voor wat betreft de elementen die waarde hebben toegevoegd.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.