Groepsmaatschappij

Een moedermaatschappij (ook wel (centrale) houdstermaatschappij of holding company genoemd) is de hiërarchisch gezien hoogste maatschappij binnen een groep van maatschappijen, in die zin dat de moedermaatschappij op directe of indirecte wijze de aandelen houdt in de andere maatschappijen van de groep en dat het bestuur van de moedermaatschappij als de gezamenlijke leiding van de groep optreedt. Een moedermaatschappij heeft in Nederland veelal de vorm van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap. Ingeval van een beursgenoteerde groep zijn het veelal de aandelen in de moedermaatschappij die aan een beurs genoteerd zijn.
Het bestuur van een groep is gecentraliseerd in de moedermaatschappij. De Raad van Bestuur van de moedermaatschappij draagt de eindverantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van de hele groep. De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur wordt veelal ondersteund door centrale stafdiensten, zoals onder andere internal audit, corporate control, juridische zaken en fiscale zaken.
De moedermaatschappij voert zelf veelal geen onderneming, maar houdt slechts toezicht op de ondernemingen zoals die door de werkmaatschappijen van de groep gevoerd worden. Tot de groep kunnen ook één of meer zogenoemde tussenhoudstermaatschappijen behoren. Zo’n maatschappij treedt op als houdstermaatschappij van aandelen in andere groepsmaatschappijen die gezamenlijk bijvoorbeeld als divisie optreden.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.