Grondstof

Onder grondstof worden materialen verstaan die uit de natuur gehaald worden om er iets van te maken of te fabriceren. Veel grondstoffen zullen op termijn op zijn, omdat ze niet worden aangevuld. Bijvoorbeeld: aardolie en aardgas, steenkool, ijzererts enzovoort. Maar hout in de vorm van bomen bijvoorbeeld zal er altijd blijven groeien. Zolang men wereldwijd zorg draagt voor voldoende herplant van bomen als er gekapt wordt, zal hout nooit opraken. Andere grondstoffen zullen niet snel opraken, zoals klei voor de productie van stenen, zand voor de productie van glas. Over de hele aarde zijn er plaatsen waar nieuwe klei aanslibt.
Andere termen die in fabricage of productie gebruikt worden zijn halffabricaat (een product dat gemaakt is uit grondstoffen maar nog niet klaar is voor gebruik) en eindproduct.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.