IFRS voor grote en kleine ondernemingen. IFRS brengt meer eenheid in verslaggeving.
WR financiële detachering ondersteunt veel uitvoerende IFRS implementatie trajecten.
De invoering van IFRS wordt door veel partijen op de financiële markten toegejuicht als een belangrijke mijlpaal op weg naar meer transparantie en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van ondernemingen. Voor controllers en andere financiële professionals is het echter een stevige opgave om de overschakeling naar de nieuwe verslaggevingstandaarden te maken. IFRS heeft niet alleen gevolgen voor de jaarrekening en de financiële administratie maar ook voor de aansturing van de dagelijkse business, de verantwoording door dochterbedrijven, de financiële communicatie en de mate van detaillering in de jaarrekening. Een tijdige voorbereiding is dan ook van het grootste belang. De interne organisatie zal op veelal een aantal punten moeten worden aangepast, IT-systemen moeten eventueel worden omgezet, en voor het personeel moeten opleidingen worden gegeven. Alle beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie moeten vanaf verslagjaar 2005 hun jaarrekening opmaken volgens de nieuwe International Financial Reporting Statements (IFRS). Dit is een belangrijke stap op weg naar meer uniformiteit in de presentatie van winstcijfers en vermogensposities.

IFRS is vanaf verslagjaar 2005 verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen. De regelgeving heeft echter met terugwerkende kracht effect. Voor een juiste vergelijking moeten ook de cijfers van 2004 volgens de nieuwe richtlijnen worden gepresenteerd. Dit zet dus meer druk op een tijdige start van de voorbereidingen.

Kleinere ondernemingen:
Op het eerste gezicht raakt IFRS slechts een selecte groep van grote ondernemingen. Toch krijgen ook veel andere organisaties ermee te maken. Zo moeten dochterondernemingen van beursfondsen hun financiële rapportage ook IFRS-proof maken. Bovendien verwachten we dat naast beursfondsen ook middelgrote en kleinere ondernemingen willen overgaan tot een IFRS-jaarrekening. Naast een internationale vertakking van een organisatie kunnen ook concurrentieoverwegingen en het bieden van meer helderheid in de financiële verantwoording motieven zijn om zo’n traject te starten.

Bovendien krijgen kleine ondernemingen via een omweg vanzelf te maken met de nieuwe voorschriften. De Nederlandse richtlijnen voor de Jaarverslaggeving komen namelijk steeds meer overeen met de standaarden van IFRS.

Op deze kennispagina van WR financiële detachering wordt u op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen op het gebied van IFRS.