Inventaris

Wanneer men op een bepaald tijdstip een lijst samenstelt waarop vermeldstaat over welke bezittingen een bedrijf beschikt en welke schulden het heeft, noemt men deze lijst inventaris. De inventaris van een bedrijf is een opsomming van gedane investeringen, voorraden, vorderingen, geldmiddelen en schulden aanwezig in dat bedrijf, bij het einde van een boekjaar en voor de afsluiting van de boekhouding. De bedoeling is om alle balanselementen genoteerd in de boekhouding te waarderen op hun echte economische waarde.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.