Jaarwinst

Winst is het positieve verschil tussen opbrengst en kosten. Is het verschil negatief, dan is er sprake van verlies. Doorgaans wordt de winst over een bepaalde periode gerapporteerd, bijvoorbeeld de jaarwinst of de kwartaalwinst.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.