Journaalpost

Een journaalpost is een term uit de boekhouding die gebruikt wordt om voor financiële feiten vast te stellen welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. Een journaalpost wordt weergegeven in scrontovorm (debet aan de linkerzijde, credit aan de rechterzijde) en geeft aan welke grootboekrekening wordt gewijzigd en voor welk bedrag. Men vermeldt eerst de te debiteren grootboekrekening(en) en daarna de te crediteren grootboekrekeningen.
Door het principe van dubbel boekhouden, bestaat een journaalpost altijd uit minimaal twee regels. Het gebruik van meerdere regels is echter, zeker bij complexe transacties, eerder regel dan uitzondering. Uit het dubbel boekhouden volgt overigens ook dat voor elke journaalpost het debet- en creditbedrag gelijk moet zijn.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.