Kasboek

Een kasboek is om alle inkomsten en uitgaven bij te houden, hierin vermeld je wat er betaald en ontvangen is.

In het kasboek worden alle contante transacties geadministreerd. Het kasboek moet nauwkeurig worden bijgehouden, omdat een reconstructie achteraf vaak niet meer te doen is. Dagelijks moet het saldo kasgeld te achterhalen zijn. Het moge duidelijk zijn dat het saldo kasgeld nimmer negatief kan zijn.

Afhankelijk van de omvang van de kasstromen in uw onderneming doet u er vaak verstandig aan om deze dagelijks (of per week) bij te houden in kasstaten, waarin de totalen van omzet en uitgaven zijn geadministreerd. In het kasboek moeten de boekingen logisch genummerd worden met verwijzingen naar de betreffende transactie.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.