Vorm van zekerheid voor iemand die geld aan een ander heeft uitgeleend. Onderpand is in de wet beschreven en geeft een voorrangsrecht aan degene met wie een onderpand is overeengekomen boven andere schuldeisers.

Onderpand