Opting-in

Een regeling waarbij een arbeidsverhouding tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer voor de loonbelasting / premie volksverzekering wordt beschouwd als een fictieve dienstbetrekking. Dit moet in een gezamenlijke verklaring worden vastgelegd die opdrachtgever en opdrachtnemer aan de Belastingdienst sturen. De opdrachtnemer wordt wel pseudowerknemer genoemd. De opdrachtgever houdt 4.8% bijdrage ZVW in.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.