Overhead

Overhead: 1. Met de term overhead wordt vaak bedoeld het geheel van kosten dat niet direct toewijsbaar is aan het product
2. Ook wordt deze term gebruikt om de personen aan te duiden, die niet direct bij de productie betrokken zijn.
3. De overhead is het deel van een budget dat een organisatie aan de eigen organisatie besteedt. Het is een maat voor de efficiëntie van een organisatie. Geld dat een organisatie aan zichzelf besteedt, komt niet ten goede aan de doelen van deze organisatie. De vertaling van overhead luidt vaste lasten
Overhead

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.