preferente aandelen

preferente aandelen

Aandelen waaraan voor de bezitter bijzondere rechten zijn verbonden. Het kan gaan om dividend (winstdeling) dat bij uitkering eerst aan de bezitters van preferente aandelen wordt betaald voordat er gewoon dividend wordt vergoed. Het uit te keren dividend wordt vaak in een vast percentage over de nominale waarde van het aandeel uitgedrukt.

preferente aandelen

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.