Preferente vorderingen

Preferente vorderingen: Vordering op een ondernemer/onderneming die voortvloeit uit een faillissementsprocedure en die gebaseerd is op een voorkeursrecht bij de verdeling van de binnenkomende gelden. Zij volgen na de boedelvorderingen, maar hebben vanwege een onderpand of een andere wettelijke regeling voorrang op de concurrente vorderingen.

Preferente vorderingen

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.