Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen worden uit de belastingopbrengsten betaald.

Een voorbeeld van een sociale voorziening is de WWB: Wet Werk en Bijstand (de vroegere Bijstandswet).

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.