Uitvoering werknemersverzekeringen (UWV)

UWV is verantwoordelijk voor de uitkeringen uit de werknemersverzekeringen , zoals de ZW, de WW, de WAJONG, de WAO en WIA. Met ingang van 1 januari 2009 werken het UWV en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) samen onder de naam UWV WERKbedrijf

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.