Vaste activa

Onder vaste activa wordt verstaan de bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd.

Onder lang verstaan we een periode langer dan een dan een jaar. In deze balans dus bedrijfspand en winkelinventaris, die kunnen na aanschaf jaren mee. niet om te verkopen.

 

Onder ' vaste activa` (`non-current assets` of `fixed assets`) wordt verstaan de bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn de gebouwen, inventaris, de machines en installaties, en de transportmiddelen. Het zijn de bezittingen die een bedrijf gebruikt voor de bedrijfsvoering, niet om te verkopen.

In het jaarrekeningrecht onderscheidt men drie soorten vaste activa:

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa


De waardering van de vaste activa op de balans is:

waardering = aanschafprijs - afschrijvingen + of - herwaardering (IFRS of actuele waarde).

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.