Voorlopige aanslag inkomstenbelasting

Elk jaar voor 1 april moet elk natuurlijke peroon aangifte doen van zijn inkomsten over het jaar daarvoor. De belastingdienst stuurt aan de hand van deze gegevens eerst een voorlopig aanslag inkomstenbelasting.

De voorlopige aangifte inkomsten belasting kan worden opgelegd aan ondernemers en mensen die in loondienst werken. Nadat de voorlopige aanslag is opgelegd zal de belastingdienst gaan controleren of gegevens die zijn ingestuurd juist zijn. Na de controle wordt er een definitive aanslag inkomsten belasting opgemaakt.

Ondernemers krijgen vaak een schattingsformulier van de belastingdienst toegestuurd. Hierop wordt een schatting gemaakt van de te verwachten omzet en kosten over het komende jaar. Aan de hand van deze gegevens stuurt de belastingdienst een voorlopige aanslag inkomsten belasting.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.