WA verzekering

Een WA verzekering is een onderdeel van een motorvoertuigverzekering. Dit is een verplichte verzekering die de schade vergoedt die wordt gemaakt aan anderen, zowel letselschade, als blikschade, als schade aan de omgeving. De verzekering van een motorvoertuig, zoals een auto, is uit verschillende delen opgebouwd.

WA verzekering
De basis van de motorvoertuigverzekering is de Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering, ofwel WA verzekering. Dit is het enige onderdeel dat wettelijk verplicht is. Het idee erachter is dat een bestuurder van een motorvoertuig potentieel veel schade kan aanrichten bij een botsing. Denk hierbij aan (blik) schade aan een ander voertuig, letselschade aan andere verkeersdeelnemers, maar ook aan schade aan de omgeving. Om te voorkomen dat een bestuurder wel aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die hij heeft veroorzaakt, maar niet in staat is daarvoor te betalen, is elke bestuurder van een motorvoertuig verplicht een WA verzekering af te sluiten. Afhankelijk van de verzekeraar varieert de dekking tussen de EUR 1.000.000 en EUR 5.000.000.

Casco verzekering
Waar een WA verzekering alleen schade dekt die aan anderen is veroorzaakt, dekt de Casco verzekering alle schade aan je eigen motorvoertuig, die niet op anderen is te verhalen. Denk hierbij aan de schade aan je voertuig bij een botsing die je zelf hebt veroorzaakt, of aan de blikschade die ontstaat bij het raken van een paaltje bij het inparkeren. De dekking van deze verzekering is veelal gemaximeerd tot de dagwaarde van de auto.

Beperkt Casco verzekering
De Beperkt Casco verzekering wordt ook wel WA+ verzekering genoemd. Het is een verzekering die qua dekking tussen de Casco en de WA verzekering in ligt. De precieze dekking varieert per verzekeraar, maar dekt doorgaans de schade aan het eigen voertuig, waar je zelf niets aan kunt doen, maar ook geen derden voor aansprakelijk kunt houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diefstal, stormschade en vandalisme.

Inzittendenverzekering
Een inzittenden verzekering is een verzekering die uitkeert bij een ongeval, dat overlijden of blijvende invaliditeit tot gevolg heeft van de bestuurder en/of passagiers. De uitkering staat los van de schuldvraag.

Rechtsbijstandverzekering
Een Rechtsbijstandverzekering biedt hulp in die gevallen waarin u juridische assistentie of advies nodig heeft. Als eigenaar en bestuurder van een motorvoertuig kan juridische assistentie wenselijk zijn bij conflicten over de aan- en verkoop van het voertuig, bij reparaties, bij aanrijdingen etc. Veel motorvoertuigverzekeringen bieden de mogelijkheid om specifiek voor deze problematiek een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Andersom bieden veel algemene rechtsbijstandverzekeringen een module vervoer & verkeer aan.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.